Groep Van Heyst & Fredrix

AssurMIFID

Ons kantoor is gehouden aan het naleven van de AssurMifid-gedragsregels.

Wij zijn in het register van het FSMA ingeschreven als volgt:

 • Als verzekeringstussenpersoon onder het ondernemingsnummer 0448.247.391 en FSMA-nr 11363 A
 • Als makelaar in hypothecaire kredieten onder het ondernemingsnummer 0448.247.391
 • Als makelaar in consumentenkredieten onder het ondernemingsnummer 0448.247.391

U kan dit steeds terugvinden via www.fsma.be

VERZEKERINGSTAKKEN:

Activiteit “niet-leven”

 • Ongevallen
 • Ziekte
 • Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
 • Casco rollend spoorwegmateriaal
 • Luchtvaartuigcasco
 • Casco zee- en binnenschepen
 • Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
 • Brand en natuurevenementen
 • Andere schade aan goederen
 • BA motorrijtuigen
 • BA luchtvaartuigen
 • BA zee- en binnenschepen
 • Algemene BA
 • Krediet
 • Borgtocht
 • Diverse geldelijke verliezen
 • Rechtsbijstand
 • Hulpverlening

Activiteit “leven”

 • Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen.
 • Bruidsschats- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen.
 • Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen.
 • Kapitalisatieverrichtingen.
 • Beheer van collectieve pensioenfondsen.